Freelance

Freelance (lub freelancer) to (w dosłownym tłumaczeniu według słownika translate.pl) "pracownik nieetatowy", zaś w mniej dosłownym po prostu "wolny strzelec". Dawniej określano tym mianem wykonawców tzw. wolnych zawodów: grafików i fotografików, prawników, dziennikarzy. Teraz wraz z rozwojem Internetu zakres dziedzin w których można być wolnym strzelcem znacznie się poszerzył, na pierwsze miejsce pod względem popularności wysuwając twórców stron WWW oraz oprogramowania (przyczyna jest bardzo prosta: znajomość technik komputerowych i Internetu jest siłą rzeczy w tych środowiskach największa). Możliwa stała się również prawdziwa praca zdalna, czyli na odległości nie rzędu kilometrów ale tysięcy kilometrów; praca przy której nie tylko nie spotyka się osobiście pracodawcy, ale nawet można nie wiedzieć jak on wygląda.

W Polsce praca zdalna dopiero powoli zdobywa sobie pozycję; sam termin freelance jest raczej nieznany. Jest kilka serwisów poświęconych pracy zdalnej (zobacz Linki), ale koncentrują się one głównie na pomocy niepełnosprawnym dla których telepraca to często jedyna możliwość zatrudnienia. Niczego nie ujmując osobom niepełnosprawnym uważam to za pewnego rodzaju dyskryminację - dla mnie jako osoby zamieszkałej na prowincji telepraca jest również jedyną możliwością rozwoju zawodowego i, co tu dużo kryć, finansowego. Ponadto serwisy te skupiają się głównie na aspektach prawnych, organizacyjnych i psychologicznych pracy zdalnej, które to aspekty, mówiąc delikatnie, mało mnie interesują.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także sam mając już pewne doświadczenia w tej materii, postanowiłem stworzyć malutkie (na razie!) centrum informacji praktycznej na temat telepracy. Mam nadzieję, że w miarę zdobywania nowych doświadczeń, a także na ile czas wolny będzie mi pozwalał, będę umieszczał tutaj artykuły z poradami, ciekawe linki itp.


str. główna     o mnie     współpraca     portfolio     RentACoder     freelance     linki     kontakt  
© 2003 by jmper. Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2009 13:06