Tłumaczenie niektórych opinii

Wybrałem tylko niektóre z opinii moich dotychczasowych klientów. Wszystkie oryginały znajdują się w serwisie RentACoder.

Mirek was awesome. He was very responsive and actually did the majority of the work before I even accepted his bid.
The code was well structured and clean. (...)

Mirek był niesamowity. Utrzymywał bardzo dobry kontakt i właściwie wykonał większość pracy jeszcze zanim zaakceptowałem jego ofertę.
Kod był bardzo czytelny i miał dobrą strukturę.

Mark Tacchi

Mirek knew exactly what we wanted from the start and delivered a very good product, despite the unique nature of our application.

Mirek wiedział dokładnie od początku czego chcemy i dostarczył bardzo dobry produkt, pomimo nietypowej natury naszej aplikacji.

Dam0

only a 10 rating.... should be 10+... very fast programer, quick and easy to work with. Yes would use Mirek again. Thanks

ocena tylko 10... powinno być 10+... bardzo szybki programista, łatwy we współpracy. Tak, skorzystam z usług Mirka ponownie. Dziękuję.

Colin M

Mirek did his research before bidding. Did an outstanding job, beating the deadline by many days. I'm, like, all impressed.

Mirek rozpoznał problem przed złożeniem oferty. Wykonał wspaniałą pracę, wyprzedzając termin o wiele dni. Jestem pod wielkim wrażeniem.

Jok

A very high standard of professionalism, excellent work and excellent communication.

Bardzo wysoki stopień profesjonalizmu, doskonała praca i doskonała komunikacja.

Oxford Cryptosystems


str. główna     o mnie     współpraca     portfolio     RentACoder     freelance     linki     kontakt  
© 2003 by jmper. Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2009 13:06